KAMAI Freiburg e.V.

Drucken

Angaben zu KAMAI Freiburg e.V. ,

Gründungsjahr: 2006
Mitgliederzahl: 43
Sportarten: Aikido, Arnis, Iaido, Karate

Kamai e.V. bietet folgende Trainingsmöglichkeiten an:

Aikido, Modern Arnis, Iaido und Karate (Shito Ryu)